HDF

HDF ploce se proizvode tehnologijom suvog presovanja na visokoj temperaturi. Dobrim odnosom drvenih vlakana ( mekih i tvrdih drvenih vlakana) i njihovim mešanjem sa organskim smolama postiže se da dobijeni proizvod ima optimalnu gustinu, visoku homogenost, odlične mehaničke osobine pri sečenju i daljoj obradi.
Dostupne su u različitim debljinama.

HDF ploče su svoju primenu našle u izradi “ledja” nameštaja, “dna” fioka, pozadina ramova, ambalaže, pakovanja za posebne namene, vrata…